top of page

ΕΣΠΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΜΕ - (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

15.000 - 200.000€

40% επιδότηση

καλέστε μας

211 9905222

Μπορούν να συμμετέχουν 

 • Υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις  

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και  τηρούν βιβλία Β΄ και Γ ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες  διαχειριστικές χρήσεις  

  • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν  εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.  

 • Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI)

 • Διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο εφόσον  αυτός  είναι  διαφορετικός  από  τον/ους  ΚΑΔ,  στους  οποίους  ήδη  δραστηριοποιείται  η  επιχείρηση.

Επιδοτούνται για επενδυτικά σχέδια  από 

 • ποσό 15.000€ έως 200.000€ και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015. Επενδυτικό  σχέδιο με προϋπολογισμό μικρότερο των 15.000€ είναι μη επιλέξιμο.

 • Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50%  στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 

Επιδοτούνται για 

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, 

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος

 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  διεθνές  επίπεδο  ή  για  την  απόκτηση  και  χρήση  πατεντών  και  για  τη  μεταφορά  τεχνογνωσίας.

 • Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

 • Προβολή – προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

 • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών  Επιχειρήσεων Joint‐ ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

 • Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ CE).

 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού)

 

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, εκτός από τις δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης, υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, οι οποίες  είναι επιλέξιμες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής  ​Σε  περίπτωση  που  η  επιχείρηση  έχει  λάβει  ενίσχυση  από  προηγούμενο  πρόγραμμα  θα  πρέπει,  συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση , να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή  100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα  έτη). 
 Πότε και πως υποβάλλω αίτηση χρηματοδότησης 

Σημεία ιδιαίτερης προσοχής  

 • Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr.

 • Οι  επιχειρήσεις  που  θα  αξιολογηθούν  θετικά  στη  δράση  θα  ενημερωθούν  για  τον ακριβή  χρόνο  και  τόπο  αποστολής/παραλαβής  του  φυσικού  φακέλου  που  θα  περιλαμβάνει  τα δικαιολογητικά.

 • Η  έναρξη  της  ηλεκτρονικής  υποβολής  θα  είναι  στις  08/03/2016  και  θα  παραμείνει  ανοικτή  μέχρι  τις 15/04/2016.

 • Οι  δαπάνες  θα  είναι  επιλέξιμες  ΜΟΝΟ  εφόσον  πραγματοποιηθούν  μετά  τις  08.03.2016  ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολης της αίτησης χρηματοδότησης .

 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 17.05.2016.

Επικοινωνία – Πληροφορίες‐ Ερωτήσεις  

 • Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00  

 • Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

 • www.antagonistikotita.gr 

 • www.espa.gr

 • email: infoepan@mou.gr  

bottom of page